Bộ Trống Cơ Yamaha Rydeen

Bộ Trống Jazz Yamaha Rydeen BLG

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: Rydeen BLG
19.110.000₫

Bộ Trống Jazz Yamaha Rydeen BBG

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: Rydeen BBG
19.110.000₫

Dàn Trống Jazz Yamaha Rydeen RD

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: Rydeen RD
19.110.000₫

Bộ Trống Jazz Yamaha Rydeen SLG

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: Rydeen SLG
19.110.000₫

Bộ Trống Yamaha RDP2F5 YL

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: RDP2F5
9.600.000₫