Guitar Yamaha Acoustic APX Series

Guitar Acoustic Yamaha APX600 OBB

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: APX600 OBB
7.700.000₫

Guitar Acoustic Yamaha APX600 OVB

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: APX600 OVB
7.700.000₫

Guitar Acoustic Yamaha APX600 VWH

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: APX600 VW
7.700.000₫

Guitar Acoustic Yamaha APX600 B

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: APX600 B
7.700.000₫

Guitar Acoustic Yamaha APX600 N

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: APX600 N
7.700.000₫

Guitar Yamaha Acoustic APX Series

Thân đàn mỏng mang lại khả năng chơi đàn thoải mái, vừa vặn. Nhạc cụ hoàn hào cho nghệ sĩ chơi guitar điện, nghệ sĩ nữ và những người mong muốn trình diễn guitar trên sân khấu.