Guitar Yamaha Acoustic L Series

Guitar Acoustic Yamaha LL6M ARE

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: LL6M ARE
15.500.000₫

Guitar Acoustic Yamaha LL16M ARE

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: LL16M ARE
19.100.000₫

Guitar Acoustic Yamaha LL6 ARE DT

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: LL6 ARE DT
16.800.000₫

Guitar Acoustic Yamaha LL6 ARE BS

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: LL6 ARE BS
16.800.000₫

Guitar Acoustic Yamaha LL6 ARE B

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: LL6 ARE B
16.800.000₫

Guitar Acoustic Yamaha LL6 ARE N

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: LL6 ARE N
16.800.000₫

Guitar Acoustic Yamaha LL16 ARE DT

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: LL16 ARE DT
21.700.000₫

Guitar Acoustic Yamaha LL16 ARE BS

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: LL16 ARE BS
21.700.000₫

Guitar Acoustic Yamaha LL16 ARE N

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: LL16 ARE N
21.700.000₫

Guitar Acoustic Yamaha LL26 ARE

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: LL-26 ARE
69.900.000₫

Guitar Acoustic Yamaha LL36 ARE

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: LL-36 ARE
99.300.000₫

Guitar Acoustic Yamaha LJ26 ARE

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: LJ26 ARE
69.900.000₫

Guitar Acoustic Yamaha LJ36 ARE

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: LJ36 ARE
99.300.000₫

Guitar Acoustic Yamaha LS6M ARE

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: LS6M ARE
15.500.000₫

Guitar Acoustic Yamaha LS16M ARE

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: LS16M ARE
19.100.000₫

Guitar Acoustic Yamaha LS6 ARE DT

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: LS6 ARE DT
16.800.000₫

Guitar Acoustic Yamaha LS6 ARE BS

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: LS6 ARE BS
16.800.000₫

Guitar Acoustic Yamaha LS6 ARE N

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: LS6 ARE N
16.800.000₫

Guitar Acoustic Yamaha LS16 ARE DT

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: LS16 ARE DT
21.700.000₫

Guitar Acoustic Yamaha LS16 ARE BS

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: LS16 ARE BS
21.700.000₫

Guitar Acoustic Yamaha LS16 ARE N

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: LS16 ARE
21.700.000₫

Guitar Acoustic Yamaha LS26 ARE

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: LS26 ARE
69.900.000₫

Guitar Acoustic Yamaha LS36 ARE

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: LS36 ARE
99.300.000₫

Dòng guitar Yamaha acoustic cao cấp của Yamaha mang hiệu ứng của truyền thống và âm thanh siêu tuyệt vời của công nghệ A.R.E. Đàn guitar acoustic L series này là phiên bản guitar tốt nhất đối với những người chơi ngày nay vẫn theo phong cách truyền thống.