Phụ Kiện Trống Cơ

Bàn Đạp Trống Yamaha FP9D

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: FP9D
7.450.000₫

Bàn Đạp Trống Yamaha FP9C

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: FP9C
7.450.000₫

Pedal Trống Yamaha DFP9D

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: DFP9D
14.500.000₫

Kich Pedal Trống Yamaha DFP9CL

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: DFP9CL
14.500.000₫

Pedal Trống Yamaha DFP9C

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: DFP9C
14.500.000₫

Pedal Trống Bass Yamaha FP7210A

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: FP7210A
1.870.000₫

Chân Cymbal Yamaha CS3

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: CS3
1.800.000₫

Chân Cymbal Yamaha CS755

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: CS755
2.090.000₫

Bộ Hardware Trống Cơ Yamaha HW3

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: HW3
8.900.000₫

Bộ Hardware Trống Cơ Yamaha HW780

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: HW780
7.920.000₫

Trigger Trống Cơ Yamaha DT50K

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: DT50K
1.980.000₫

Trigger Trống Cơ Yamaha DT50S

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: DT50S
1.980.000₫

Hộp Tiếng Điện Tử Trống Cơ EAD10

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: EAD10
12.500.000₫

Chân Trống Con Yamaha SS740A

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: SS740A
1.760.000₫

Ghế Trống Yamaha DS550

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: DS550
1.590.000₫