Kèn Tuba

Mouthpiece Tuba Yamaha BB-67

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: BL-67
1.940.000₫

Kèn Tuba Yamaha YBB-105

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: YBB-105
84.400.000₫