Trống Nissi

Trống Nissi Cajon CJMDP-478 BEECH

Thương hiệu: NISSI CAJON
Mã sản phẩm: CJMDP-478 BEECH
800.000₫

Trống Nissi Cajon CJMDF-478 POPLAR

Thương hiệu: NISSI CAJON
Mã sản phẩm: CJMDF-478 POPLAR
800.000₫

Trống Nissi Cajon CJPLW-712P

Thương hiệu: NISSI CAJON
Mã sản phẩm: CJPLW-712P
1.300.000₫

Trống Nissi Cajon CJPLW-712P

Thương hiệu: NISSI CAJON
Mã sản phẩm: CJPLW-712P
1.300.000₫

Trống Nissi Cajon CJPLW-712P Sói

Thương hiệu: NISSI CAJON
Mã sản phẩm: CJPLW-712P Sói
1.300.000₫

Trống Nissi Cajon CJPLW-712P Hươu

Thương hiệu: NISSI CAJON
Mã sản phẩm: CJPLW-712P Hươu
1.300.000₫

Trống Nissi Cajon CJPLW-B119B

Thương hiệu: NISSI CAJON
Mã sản phẩm: CJPLW-B11B
1.750.000₫

Trống Nissi Cajon CJSBS-N212W

Thương hiệu: NISSI CAJON
Mã sản phẩm: CJSBS-N212W
2.400.000₫

Trống Nissi Cajon Pro 3000

Thương hiệu: NISSI CAJON
Mã sản phẩm: PRO-3000
2.800.000₫