Trống điện

Bộ Trống Điện Tử Yamaha DTX402K

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: DTX402K
11.990.000₫

Bộ Trống Điện Tử Yamaha DTX432K

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: DTX432K
14.990.000₫

Bộ Trống Điện Tử Yamaha DTX452K

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: DTX452K
17.990.000₫